Modal Title

Stacks Image 5
Beste heer/mevrouw,

Hartelijk dank voor uw deelname aan dit onderzoek.

Als tweede jaars student aan de Hogeschool Rotterdam doe ik een onderzoek naar hoe we mensen kunnen motiveren om duurzaam met voedsel om te gaan. Dit onderzoek kost u 5 tot 8 minuten. Uiteraard zal er vertrouwelijk met uw antwoorden worden omgegaan.

Met vriendelijke groet,

Lara